پروژه پیاده سازی سخنرانی شامل چه جزئیاتی است:

برای پیاده سازی چند فایل صوتی ، کیفیت فایل ها متوسط هستند. 

حدود 5 ساعت فایل است . برای دو روز آینده حد اکثر نیاز است.

هر جایی از فایل ها مفهوم نبود با درج ثانیه آن بخش از آن گذشته شود بنده خودم تصحیح خواهم کرد. 

متشکرم


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1940 میانگین امتیاز
  • 1940
   تایپ
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 1 روز