پروژه شبکه عصبی مصنوعی LSMT و RNN و CNN شامل چه جزئیاتی است:

سلام

من نیاز دارم که داده های بارش 11 سال 58 ایستگاه زمینی با استفاده از شبکه های عصبی LSTM , RNN  و  CNN  اصلاح و  postprocessing  شوند .

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6349 میانگین امتیاز
  • 8649
   Python
  • 4050
   Matlab
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  • 0
   Matlab
  در 3 روز