پروژه طراحی اپلیکیشن شبیه آپ شامل چه جزئیاتی است:

طراحی اپ پرداخت

قابلیت اتصال به سوئیچ خودمان که بستر دات نت می باشد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 56620 میانگین امتیاز
  • 56620
   برنامه نویسی مو..
  در 14 روز
 • 26100 میانگین امتیاز
  • 26100
   برنامه نویسی مو..
  در 45 روز
 • 6490 میانگین امتیاز
  • 9230
   برنامه نویسی مو..
  • 3750
   طراحی واسط کارب..
  در 50 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  در 30 روز