پروژه ترجمه و تولید محتوا شامل چه جزئیاتی است:

 نیاز به ترجمه چندمقاله در زمینه مهندسی برق داریم  هر فریلنسر یک مقاله را نیز میتواند انتخاب کند.

مقالات مرتبط با یادگیری ماشین و مخابرات است.کیفیت ترجمه مهم است و به هیچ وجه ترجمه ماشینی

هزینه ای داده نمیشود.


 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 1557 میانگین امتیاز
  • 1557
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 3783 میانگین امتیاز
  • 3783
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1259 میانگین امتیاز
  • 1259
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز