پروژه محتوا نویس جهت سایت به زبان انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

تولید محتوا به زبان انگلیسی برای یک سایت به زبان انگلیسی با موضوع خدمات کامپیوتر 

مقالات بین 1000 تا 1200 کلمه 

مقالات باید در سایت بارگذاری شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5148 میانگین امتیاز
  • 5148
   مقاله نویسی
  در 20 روز
 • 5517 میانگین امتیاز
  • 5517
   مقاله نویسی
  در 10 روز
 • 1640 میانگین امتیاز
  • 1640
   مقاله نویسی
  در 15 روز
 • 3000 میانگین امتیاز
  • 3000
   مقاله نویسی
  در 4 روز