پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شامل چه جزئیاتی است:

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت بورسی مشخص شده بصورت گزارش که اطلاعات هم از کدال استخراج شده فقط باید تجزیه تحلیل شود.فرمت گزارش داده خواهد شد

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1390 میانگین امتیاز
  • 0
   گزارش نویسی
  • 2780
   حسابداری
  در 15 روز
 • 700 میانگین امتیاز
  • 700
   حسابداری
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 10 روز