پروژه حسابدار شامل چه جزئیاتی است:


کاربه صورت پژوه ای برای تسویه حساب های سیستمی گرفتن موجودی انبار

برنامه پارسیان مسلط باشد

فاکتور های خرید و فروش زده شده اند و فقط باید در سیستم تسویه شود و هزینه ها وارد شده و موجودی انبار دقیق شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2350 میانگین امتیاز
  • 2350
   حسابداری
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز