پروژه ترجمه سایت www.airarabia.com شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

ما به ترجمه تخصصی کل سایت ذکر شده نیازمندیم

مدت زمان انجام پروژه و هزینه برای ما مهم میباشد

 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 953 میانگین امتیاز
  • 916
   ترجمه
  • 990
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز