پروژه ترجمه کتاب با موضوع مالی- ترید شامل چه جزئیاتی است:

 توضیحات پروژه

ترجمه کتاب در حوزه تریدینگ

تقریبا نصف کتاب نمودار هستش.

ترجمه نمونه فایل به انتخاب بهترین فریلنسر از جانب ما کمک خواهد کرد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 12222 میانگین امتیاز
  • 12126
   ترجمه
  • 12318
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 14 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز