پروژه تکمیل لیست حاوی لینک صفحات دانشگاهی مربوط به دو رشته تحصیلی شامل چه جزئیاتی است:

لیست لینک های صفحات هیئت علمی (Faculty, People) دو رشته مهندسی (مکانیک و مواد) در دانشگاه های امریکا مورد نیاز است.
پس از شروع، صفحه ای به فریلنسر ارسال می شود که در آن لیست دانشگاه هایی که این دو رشته تحصیلی را دارند ارسال می شود. سپس فریلنسر جستجو می کند و لینک صفحات هیئت علمی این دو رشته مهندسی را به لیست اضافه می کند. به عبارتی یک لینک برای هر رشته در هر دانشگاه. جستجو بسیار ساده است و تکراری. کافیست یکبار برای شما آموزش بدم.

با داشتن دانش زبان انگلیسی پروژه به سرعت قابل انجام می باشد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4445 میانگین امتیاز
  • 6620
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 2270
   جستجو در وب
  در 2 روز
 • 322 میانگین امتیاز
  • 322
   جستجو در وب
  در 1 روز
 • 50 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   جستجو در وب
  در 1 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز