پروژه ساخت سایت B2B شامل چه جزئیاتی است:

یک سایت b2b 
 هدف از ساخت برای اینکه شرکت ها در یک صنعت خاص خودرا معرفی کنند نیاز دارم.
مشتری دارای یک پنل کاربری باشد. و شرکت خود را معرفی کند.
مشتریان که صاحبین شرکت ها هستند در سطوح مختلف با پرداخت هزینه  برنزی نقره ای و طلایی کاربری خود را تغییر دهند  که هم مدل درامد شرکت میباشد هم بهبود اعتبار شرکت
نمونه سایت به عنوان مدل ذهنی سایت کومپاس میباشد

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 140639 میانگین امتیاز
  • 13500
   MySQL
  • 150100
   PHP
  • 199155
   CSS
  • 199802
   برنامه نویسی تح..
  در 90 روز
 • 103060 میانگین امتیاز
  • 81750
   MySQL
  • 105940
   PHP
  • 121490
   برنامه نویسی تح..
  در 60 روز
 • 59395 میانگین امتیاز
  • 39700
   MySQL
  • 77410
   PHP
  • 40760
   CSS
  • 79710
   برنامه نویسی تح..
  در 120 روز
 • 42131 میانگین امتیاز
  • 35034
   PHP
  • 49228
   برنامه نویسی تح..
  در 60 روز