پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه در ۹ صفحه است ، تعداد کلمات مشخص نیست و در دو فایل مجزا باید ترجمه بشه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 4 روز
 • 180 میانگین امتیاز
  • 360
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 5 روز
 • 16 میانگین امتیاز
  • 32
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 2 روز