پروژه دستیار نویسنده/ تایپ شامل چه جزئیاتی است:

من یک نویسنده ام که برای تایپ و ساماندهی به دست نوشته های خود نیاز به یک دستیار برای تایپ و... دارم.

در ابتدا فقط کارهای تایپ خود را واگذار می کنم. اگر همکاری موفقیت آمیز بود برای انجام سایر پروژه ها نیز توافق می شود.

بنابراین این پروژه شامل دفاتر و تعدادی از دست نوشته های من می شود که می بایست از روی نسخه خطی تایپ شوند.

من اصل دست نویس ها را به آدرس دستیار محترم ارسال می کنم + یک فلش.
فایل های تایپ شده به همراه نسخه خطی بعد از اتمام کار برای بنده ارسال می شوند.

فرمت تایپ و جزئیات در صورت قبول پروژه شرح داده می شود.
دستمزد تایپ به ازای تایپ هر صفحه از نسخه دست نویس 600 تومان خواهد بود که در پایان کار تقدیم می گردد. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1750 میانگین امتیاز
  • 2300
   تایپ
  • 1200
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 412 میانگین امتیاز
  • 375
   تایپ
  • 450
   دستیار مجازی
  در 1 روز
 • 1170 میانگین امتیاز
  • 1170
   تایپ
  در 30 روز
 • 590 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  • 1180
   دستیار مجازی
  در 15 روز