پروژه پروژه javascript شامل چه جزئیاتی است:

یک پروژه کوتاه که نیازمند هست اعدادی که در پروژه استفاده شدن را به صورت سه رقم سه رقم جدا کند.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 960 میانگین امتیاز
  • 960
   Javascript
  در 1 روز
 • 1500 میانگین امتیاز
  • 1500
   Javascript
  در 1 روز
 • 2240 میانگین امتیاز
  • 2240
   Javascript
  در 1 روز
 • 320 میانگین امتیاز
  • 320
   Javascript
  در 1 روز