پروژه تحلیل کدهای پایتون با کتابخانه پانداس و matplotlib شامل چه جزئیاتی است:

تحلیل کدهای پایتون با کتابخانه پانداس و matplotlib و ضبط صدا یا فیلم آموزش

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1000 میانگین امتیاز
  • 1000
   Python
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 2 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   Python
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 2 روز