پروژه ثبت سند مالیات شامل چه جزئیاتی است:

سلام. ذخیره مالیات و شناسایی مالیات قطعی میخواستم برام ثبت بزنید

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3580 میانگین امتیاز
  • 3580
   حسابداری
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز
 • 160 میانگین امتیاز
  • 160
   حسابداری
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری