پروژه طراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

درخواست طراحی لوگو اختصاصی واقعی! (کپی از اینترنت نباشه) برای شرکت بازرگانی ، به نام آریابان ، اگه نوشته داشته باشه باید دارای دو نسخه فارسی و انگیسی باشه.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 174758 میانگین امتیاز
  • 195383
   طراحی آیکون
  • 201292
   تصویرسازی
  • 216552
   ادوبی ایلاستریت..
  • 39061
   طراحی لوگو
  • 221502
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 28397 میانگین امتیاز
  • 23401
   طراحی آیکون
  • 3150
   تصویرسازی
  • 24059
   ادوبی ایلاستریت..
  • 16470
   طراحی لوگو
  • 74906
   ادوبی فوتوشاپ
  در 12 روز
 • 28987 میانگین امتیاز
  • 28237
   طراحی آیکون
  • 33473
   تصویرسازی
  • 35674
   ادوبی ایلاستریت..
  • 5552
   طراحی لوگو
  • 42002
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 53235 میانگین امتیاز
  • 62085
   طراحی آیکون
  • 59656
   تصویرسازی
  • 64217
   ادوبی ایلاستریت..
  • 12160
   طراحی لوگو
  • 68057
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز