پروژه برنامه گردشگری ساده فقط متن داخلشه شامل چه جزئیاتی است:

 یه برنامه برای گوشی درمورد بازار قدیمی کرمان، اکثر موارد صرفا گذاشتن متن داخل در نرم افزاره؛ به طور کلی مسیر گردشگری، لوکشن بنا، کابری مغازه ها و امکان سرچ کاربریشون، عکس های بازار، تاریخچه و آب و هوا شهر مورد نظر که این مورد نیاز هست به اینترنت وصل بشه، بصورت نیمه وقت به مدت سه ماه تایم لاین دارم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 184261 میانگین امتیاز
  • 184261
   برنامه نویسی مو..
  در 18 روز
 • 6100 میانگین امتیاز
  • 6100
   برنامه نویسی مو..
  در 90 روز
 • 10400 میانگین امتیاز
  • 10400
   برنامه نویسی مو..
  در 35 روز
 • 2350 میانگین امتیاز
  • 2350
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز