پروژه گذاشتن اطلاعات مقالات و صفحات در سایت شامل چه جزئیاتی است:

در یک سایت حوزه ایزوگام احتیاج به فردی داریم که بصورت دوره ای منظم،اطلاعات و مقالات و...را در سایت وارد کند.

بسته به میزان کاربلدی همکار عزیز،میزان قرارداد و کار ها بالاتر می رود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 884 میانگین امتیاز
  • 839
   مقاله نویسی
  • 1815
   وبلاگ
  • 0
   ارسال مقاله
  در 30 روز
 • 3114 میانگین امتیاز
  • 96
   مقاله نویسی
  • 4747
   وبلاگ
  • 4501
   ارسال مقاله
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   وبلاگ
  در 7 روز
 • 1300 میانگین امتیاز
  • 1300
   مقاله نویسی
  • 1300
   وبلاگ
  در 10 روز