پروژه لوگو تیم فوتبال شامل چه جزئیاتی است:

باشگاه فوتبال با نام "پیروز" 

در صورت امکان لوگو برگرفته از ققنوس یا گرگ باشه تا بتونم به عنوان نماد تیم استفاده کنم.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 208682 میانگین امتیاز
  • 195383
   طراحی آیکون
  • 201292
   تصویرسازی
  • 216552
   ادوبی ایلاستریت..
  • 221502
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز
 • 49122 میانگین امتیاز
  • 51010
   طراحی آیکون
  • 43910
   تصویرسازی
  • 48010
   ادوبی ایلاستریت..
  • 53560
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 39009 میانگین امتیاز
  • 37816
   طراحی آیکون
  • 37116
   ادوبی ایلاستریت..
  • 42096
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز
 • 11575 میانگین امتیاز
  • 6516
   طراحی آیکون
  • 10611
   تصویرسازی
  • 17751
   ادوبی ایلاستریت..
  • 11424
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز