پروژه تنظیم دو قرارداد شامل چه جزئیاتی است:

سلام

نیاز به تنظیم و نگارش دو قرارداد مجزا برای طراحی سایت و مشارکت داریم. قرارداد طراحی سایت تا فردا شب باید تحویل گردد. برای قرارداد دیگر نیز تا اواسط هفته آینده فرصت هست.

متشکرم

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   نویسندگی فنی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   قراردادها
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نویسندگی فنی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   قراردادها
  در 7 روز