پروژه استخراج و ذخیره اطلاعات از سایت شامل چه جزئیاتی است:

سلام

ما نیاز داریم از تعدادی صفحه اطلاعات مورد نظرمان استخراج و در یک فایل  csv یا JSON ذخیره شود

هر کدام از این صفحات لینک مشخص دارد

لینک صفحات از صفحه اصلی با دکمه نمایش بیشتر لود میشوند


اطلاعات مورد نظر برای جمع آوری در تگ های مشخص هست

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5470 میانگین امتیاز
  • 7850
   HTML
  • 11550
   PHP
  • 300
   Python
  • 0
   Web Scraping
  • 7650
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 5724 میانگین امتیاز
  • 10149
   Python
  • 1300
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 5583 میانگین امتیاز
  • 4000
   PHP
  • 9450
   Python
  • 3300
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 4550 میانگین امتیاز
  • 4900
   Python
  • 1500
   Web Scraping
  • 7250
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز