پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی ( کار کلاسی) شامل چه جزئیاتی است:

توضیحات پروژه 

یک متن بسیار ساده زبان انگلیسی که برای کار کلاسی است در زمینه رسانه های اجتماعی.

 لغات تخصصی بسیار کم هستند .


3510 کلمه دارد

قیمت مناسب بین 40-55 هزار تومان

زمان مناسب برای ترجمه : یک هفته

کیفیت ترجمه مورد بررسی قرار میگیرد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 325 میانگین امتیاز
  • 1300
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  در 5 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 150
   ترجمه
  • 150
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  در 2 روز
 • 180 میانگین امتیاز
  • 360
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 6 روز