پروژه ترجمه تخصصی کتابهای کسب و کار شامل چه جزئیاتی است:

10 صفحه متن انگلیسی که چکیده 3 کتاب کسب و کار به نامهای خودباوری در خلاقیت، هفت عادت مردمان موثر و نوپای 100 دلاری می باشد.

ترجمه باید تا حد امکان روان انجام شود.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   ترجمه
  • 150
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 450 میانگین امتیاز
  • 450
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 360 میانگین امتیاز
  • 360
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 4 روز