پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی متن مالی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلیسی به فارسی

حوزه مالی و سرمایه‌گذاری

حدوداً 15000 کلمه

تحویل ترجیحاً طی مدت یک هفته تا ده روز

پس از واگذاری پروژه ابتدا متنی حاوی 2000 تا 2500 کلمه ارسال شده، در صورت قابل قبول بودن ترجمه، مابقی برای مترجم محترم ارسال میشود.

****

خواهشاً قبل از قبول همکاری به نکات زیر توجه کنید:

 • از همه چیز مهمتر تعهد و خوش قولی طرفین است که ادامه فعالیت را امکان پذیر میسازد.
 • متن ارسالی روان و ساده است اما لازم است مترجم محترم تا حدودی با اصطلاحات سرمایه گذاری آشنا باشد در غیر این صورت اگر از معنی دقیق اصطلاحات مطمئن نبود، باید اصطلاح انگلیسی را به صورت کامنت در کنار ترجمه خود قید کند.
 • ترجمه در قالب فایل word تحویل داده میشود و قالب متن اصلی و مکان قرار گرفتن تصاویر در ترجمه نیز رعایت میشود.
 • لازم است قبل از تحویل کار، متن ترجمه شده حداقل با نرم افزار ویراستیار ویرایش کلمه کلمه شود نه به صورت کلی و خودکار.

****

این پروژه مقدمه یک همکاری بلندمدت با یک مترجم متعهد و کاربلد است و درصورت رضایت طرفین میتواند ادامه دار باشد (هر هفته حدوداً 10000 کلمه)

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 953 میانگین امتیاز
  • 916
   ترجمه
  • 990
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 750
   ترجمه
  • 750
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 5 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 150
   ترجمه
  • 150
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 10 روز
 • 360 میانگین امتیاز
  • 360
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز