پروژه ترجمه فارسي به انگليسي يك صفحه نامه رسمي شامل چه جزئیاتی است:

يك صفحه نامه رسمي كه بايد از فارسي به انگليسي ترجمه شود. ترجمه بايد تا روز جمعه آماده شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9162 میانگین امتیاز
  • 18189
   ترجمه
  • 136
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 730 میانگین امتیاز
  • 730
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز