پروژه حذف بخش نظرات جومشاپینگ شامل چه جزئیاتی است:

فروشگاهی آماده و طراحی شده. با اینکه بخش نظرات درهسته جومشاپینگ غیرفعال شده، اما تب نظرات در زیز هزیک از محصولات وجود دارد و هنوز دیده می شود. درخواست حذف تب نظرات از این قسمت رو دارم.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10239 میانگین امتیاز
  • 15010
   HTML
  • 0
   Joomla
  • 19402
   PHP
  • 6547
   CSS
  در 1 روز
 • 7101 میانگین امتیاز
  • 3595
   HTML
  • 0
   Joomla
  • 11974
   PHP
  • 12835
   CSS
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   CSS
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Joomla
  • 0
   PHP
  • 0
   CSS
  در 1 روز