پروژه حذف بخش نظرات جومشاپینگ شامل چه جزئیاتی است:

فروشگاهی آماده و طراحی شده. با اینکه بخش نظرات درهسته جومشاپینگ غیرفعال شده، اما تب نظرات در زیز هزیک از محصولات وجود دارد و هنوز دیده می شود. درخواست حذف تب نظرات از این قسمت رو دارم.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16213 میانگین امتیاز
  • 5195
   HTML
  • 0
   Joomla
  • 29174
   PHP
  • 30485
   CSS
  در 1 روز
 • 11327 میانگین امتیاز
  • 17110
   HTML
  • 0
   Joomla
  • 20752
   PHP
  • 7447
   CSS
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   CSS
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Joomla
  • 0
   PHP
  • 0
   CSS
  در 1 روز