پروژه ویروسی شدن سایت وردپرسی و قطع کردن دسترسی توسط شرکت میزبانی شامل چه جزئیاتی است:

برنامه نویس قوی و مسلط به وردپرس جهت رفع مشکل ویروسی شدن سایت (بسته شدن توسط شرکت میزبانی هاست به دلیل ارسال  spam

لطفاً اگر توانایی انجاام کار را ندارید پیشنهاد ندهید.

فقط یکبار فرصت داده می شود.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 31483 میانگین امتیاز
  • 33513
   HTML
  • 51693
   PHP
  • 18475
   وردپرس
  • 1420
   قالب
  • 52318
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 18797 میانگین امتیاز
  • 17110
   HTML
  • 20752
   PHP
  • 18295
   وردپرس
  • 19032
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   وردپرس
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 336 میانگین امتیاز
  • 430
   HTML
  • 430
   PHP
  • 150
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز