پروژه ویروسی شدن سایت وردپرسی و قطع کردن دسترسی توسط شرکت میزبانی شامل چه جزئیاتی است:

برنامه نویس قوی و مسلط به وردپرس جهت رفع مشکل ویروسی شدن سایت (بسته شدن توسط شرکت میزبانی هاست به دلیل ارسال  spam

لطفاً اگر توانایی انجاام کار را ندارید پیشنهاد ندهید.

فقط یکبار فرصت داده می شود.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16880 میانگین امتیاز
  • 22818
   HTML
  • 24772
   PHP
  • 10679
   وردپرس
  • 770
   قالب
  • 25363
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 17059 میانگین امتیاز
  • 15010
   HTML
  • 19402
   PHP
  • 16695
   وردپرس
  • 17132
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   وردپرس
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 252 میانگین امتیاز
  • 430
   HTML
  • 430
   PHP
  • 0
   وردپرس
  • 150
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز