پروژه ویروسی شدن سایت وردپرسی و قطع کردن دسترسی توسط شرکت میزبانی شامل چه جزئیاتی است:

برنامه نویس قوی و مسلط به وردپرس جهت رفع مشکل ویروسی شدن سایت (بسته شدن توسط شرکت میزبانی هاست به دلیل ارسال  spam

لطفاً اگر توانایی انجاام کار را ندارید پیشنهاد ندهید.

فقط یکبار فرصت داده می شود.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14920 میانگین امتیاز
  • 20618
   HTML
  • 22072
   PHP
  • 10679
   وردپرس
  • 770
   قالب
  • 20463
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 16197 میانگین امتیاز
  • 14210
   HTML
  • 18502
   PHP
  • 15345
   وردپرس
  • 16732
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   وردپرس
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 152 میانگین امتیاز
  • 230
   HTML
  • 230
   PHP
  • 0
   وردپرس
  • 150
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز