پروژه طراحی و شبیه سازی تقسیم کننده با ISE یا Quartus شامل چه جزئیاتی است:

طراحی و شبیه سازی یک تقسیم کننده 8 بیت به 5 بیت به این صورت که هم قسمت صحیح و هم قسمت اعشاری خارج قسمت تعیین شود، با استفاده از نرم افزار Xilinx ISE یا Quartus.

توضیحات کامل الگوریتم و کد همراه فایل های پروژه باید ارسال شوند.

پروژه باید در سریع ترین زمان ممکن انجام شود.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند