پروژه صدا گذاری روی یک متن رسمی شامل چه جزئیاتی است:

گوینده برای یک فیلم آموزشی مربوط به پروژه پایان نامه.

متن 1736 کلمه است.

لطفا نمونه کارقبلی یا قطعه ای از متن زیر را ارسال کنید.

با تشکر.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   خدمات صوتی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   خدمات صوتی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   خدمات صوتی
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   خدمات صوتی
  در 5 روز