پروژه لیبل کاغذی شامل چه جزئیاتی است:

لیبل پشت چسب دار برای بطری به زبان فارسی و بدون لوگو و آرم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9592 میانگین امتیاز
  • 8915
   طراحی تبلیغات
  • 10269
   طراحی گرافیک
  در 4 روز
 • 10651 میانگین امتیاز
  • 14283
   طراحی تبلیغات
  • 7020
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 8165 میانگین امتیاز
  • 8311
   طراحی تبلیغات
  • 8020
   طراحی گرافیک
  در 1 روز
 • 6085 میانگین امتیاز
  • 6085
   طراحی گرافیک
  در 2 روز