تغییران نقشه به حالت اجرا شده

پروژه باز
ایجاد شده توسط
تغییران نقشه به حالت اجرا شده

پروژه تغییران نقشه به حالت اجرا شده شامل چه جزئیاتی است:

 سلام یک نقشه اتوکد است که احتیاج به تغییر دارم

1- سه عدد پله در پلان اضافه شود

2-پله گرد دم درب ورودی سمت غرب حذف شود

3-پله به طبقه بالا کشیده شود

4- یک فضا زیر پله فرار فلزی به انتها مغازه اضافه شود با باکس زرد رنگ مشخص شده است

5-در بالکن مغازه قسمت های اضافی که مات شده حذف شوند

6-یک سرویس که با باکس طوسی مشخص شده است اضافه شود

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   اتوکد (AutoCad)
  در 1 روز
 • 4050 میانگین امتیاز
  • 4050
   اتوکد (AutoCad)
  در 1 روز
 • 1000 میانگین امتیاز
  • 1000
   اتوکد (AutoCad)
  در 1 روز
 • 1040 میانگین امتیاز
  • 1040
   اتوکد (AutoCad)
  در 1 روز