طرح گرافیکی وبسایت صنعتی

پروژه باز
ایجاد شده توسط
mirab2 در دسته بندی طراحی
طرح گرافیکی وبسایت صنعتی

پروژه طرح گرافیکی وبسایت صنعتی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی یک طرح گرافیکی UI مناسب برای وبسایت صنعتی فعال در حوزه شیر های صنعتی

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 149628 میانگین امتیاز
  • 102170
   طراحی گرافیک
  • 195553
   طراحی تجربه کار..
  • 151161
   طراحی رابط کارب..
  در 28 روز
 • 121210 میانگین امتیاز
  • 82950
   طراحی گرافیک
  • 163840
   طراحی تجربه کار..
  • 116840
   طراحی رابط کارب..
  در 30 روز
 • 72 میانگین امتیاز
  • 72
   طراحی گرافیک
  در 30 روز
 • 50 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی تجربه کار..
  • 100
   طراحی رابط کارب..
  در 30 روز