پروژه رندر معماری شامل چه جزئیاتی است:

یک رندر خارجی و یک رندر داخلی باید گرفته شود.


پلان هارو در قالب PDF ضمیمه میکنم.

نمونه های رندر خارجی رو ارسال میکنم باید رئال به نظر برسند.

جزئیات بیشتر در چت صحبت میکنیم.


با تشکر


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19116 میانگین امتیاز
  • 16550
   3D Animation
  • 21450
   مدل سازی ۳ بعدی..
  • 19350
   تری دی مکس (3DS..
  در 3 روز
 • 5566 میانگین امتیاز
  • 8600
   3D Animation
  • 8100
   مدل سازی ۳ بعدی..
  • 0
   تری دی مکس (3DS..
  در 12 روز
 • 5133 میانگین امتیاز
  • 5000
   3D Animation
  • 5400
   مدل سازی ۳ بعدی..
  • 5000
   تری دی مکس (3DS..
  در 1 روز
 • 2880 میانگین امتیاز
  • 2190
   مدل سازی ۳ بعدی..
  • 3570
   تری دی مکس (3DS..
  در 4 روز