پروژه رفع جزئی شامل چه جزئیاتی است:

رفع جزئی برخی باگ برای چرخش افقی و عمودی شدن صفحه نمایش

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 364931 میانگین امتیاز
  • 371021
   برنامه نویسی و..
  • 343651
   Mobile Phone
  • 380121
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز
 • 134540 میانگین امتیاز
  • 133640
   برنامه نویسی و..
  • 136840
   Mobile Phone
  • 133140
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز
 • 14480 میانگین امتیاز
  • 15070
   برنامه نویسی و..
  • 13890
   برنامه نویسی مو..
  در 2 روز
 • 10453 میانگین امتیاز
  • 12753
   برنامه نویسی و..
  • 8154
   برنامه نویسی مو..
  در 2 روز