طراحی سایت خدماتی در زمینه رستوران

پروژه باز
ایجاد شده توسط
arianabazarian1 در دسته بندی طراحی
طراحی سایت خدماتی در زمینه رستوران

پروژه طراحی سایت خدماتی در زمینه رستوران شامل چه جزئیاتی است:

طراحی سایت خدماتی در زمینه رستوران


طراحی سه صفحه شامل معرفی، شرح خدمات و صفحه مقالات


طراحی عکس های گرافیکی در داخل صفحات حداکثر 10 عدد


پیاده سازی SEO داخلی و خارجی


تهیه و بارگذاری مقالات سایت و بهینه سازی SEO تا حداکثر 5 مقاله

هزینه دامنه و هاست جداگانه پرداخت میشود


بودجه پروژه

اولین نفری باشید که برای این پروژه پیشنهاد ارسال می کند