هرمش

پروژه باز
ایجاد شده توسط
هرمش

پروژه هرمش شامل چه جزئیاتی است:

پیاده سازی قالب سایت فروشگاهی

صفحه اصلی حدود 90 درصد پیاده سازی شده 

صفحه سرچ 80  درصد پیاده سازی شده

صفحه داخلی محصول باید پیاده سازی شود

صفحه بسکت باید پیاده سازی شود


امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 23255 میانگین امتیاز
  • 2900
   HTML
  • 43610
   سی اس اس (CSS)
  در 3 روز
 • 2500 میانگین امتیاز
  • 5000
   HTML
  • 0
   نود جی اس (Node..
  در 30 روز
 • 850 میانگین امتیاز
  • 550
   HTML
  • 0
   نود جی اس (Node..
  • 2000
   سی اس اس (CSS)
  در 4 روز
 • 1745 میانگین امتیاز
  • 2790
   HTML
  • 700
   سی اس اس (CSS)
  در 1 روز