طراحی الگوریتم

بسته
ایجاد شده توسط
mohamadrra در دسته بندی طراحی
طراحی الگوریتم

پروژه طراحی الگوریتم شامل چه جزئیاتی است:

میخواهیم یک کیک با ابعاد X*Y را به گونه ای تقسیم کنیم که با هر برش بزرگ ترین قسمتش برای خودمان بیوفتد.

در خط اول ورودی ابعاد و تعداد برش کیک (q) وارد میشوند

در q خط بعدی در هر خط یا V a و یا H a ظاهر میشود که منظور از اولی برشی عمودی از سمت چپ به فاصله a و منظور از دومی برشی افقی به فاصله‌ی a از بالای کیک است. و برش تکراری نخواهیم داشت.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8900 میانگین امتیاز
  • 8900
   پایتون (Python)
  در 1 روز
 • 950 میانگین امتیاز
  • 950
   پایتون (Python)
  در 1 روز
 • 1550 میانگین امتیاز
  • 1000
   برنامه نویسی سی..
  • 2100
   پایتون (Python)
  در 1 روز
 • 870 میانگین امتیاز
  • 870
   برنامه نویسی سی..
  در 1 روز