جلد سالنامه ۱۴۰۲

پروژه باز
ایجاد شده توسط
ybozorgi در دسته بندی طراحی
جلد سالنامه ۱۴۰۲

پروژه جلد سالنامه ۱۴۰۲ شامل چه جزئیاتی است:

برای طراحی جلد سالنامه جیبی نیاز به طراح دارم

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8186 میانگین امتیاز
  • 9370
   طراحی بروشور
  • 7170
   طراحی کارت ویزی..
  • 8020
   طراحی مفهومی
  در 3 روز
 • 10991 میانگین امتیاز
  • 21346
   طراحی بروشور
  • 9583
   طراحی کارت ویزی..
  • 2675
   طراحی مفهومی
  • 10363
   طراحی پوستر
  در 4 روز
 • 1632 میانگین امتیاز
  • 2210
   طراحی بروشور
  • 1830
   طراحی کارت ویزی..
  • 400
   طراحی مفهومی
  • 2090
   طراحی پوستر
  در 5 روز
 • 8856 میانگین امتیاز
  • 6720
   طراحی بروشور
  • 14850
   طراحی کارت ویزی..
  • 5000
   طراحی پوستر
  در 5 روز