پشتیبان سایت

تمام شده
ایجاد شده توسط
پشتیبان سایت

پروژه پشتیبان سایت شامل چه جزئیاتی است:

سلام نیاز به پشتیبان فنی سایت داریم
سایت در خصوص فیلم میباشد (در این زمینه علاقه و آشنایی داشته باشن)
تایم داشته باشد برای مواقع رسیدگی به ارور ها.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 210262 میانگین امتیاز
  • 210262
   وردپرس (WordPre..
  در 30 روز
 • 68463 میانگین امتیاز
  • 136626
   وردپرس (WordPre..
  • 300
   پشتیبانی فنی
  در 1 روز
 • 10950 میانگین امتیاز
  • 10950
   وردپرس (WordPre..
  در 30 روز
 • 846 میانگین امتیاز
  • 846
   وردپرس (WordPre..
  در 30 روز