پروژه ترجمه متن ساده شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه روان زیر نویس انگلیسی یک فیلم

 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 210 میانگین امتیاز
  • 150
   ترجمه
  • 270
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 108 میانگین امتیاز
  • 88
   ترجمه
  • 128
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز