پروژه ترجمه متن ساده شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه روان زیر نویس انگلیسی یک فیلم

 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1112 میانگین امتیاز
  • 892
   ترجمه
  • 1332
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 773 میانگین امتیاز
  • 773
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 132 میانگین امتیاز
  • 112
   ترجمه
  • 152
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز