پروژه ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه 20 مقاله (متوسط 500 کلمه) از انگلیسی به فارسی

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 350 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 700
   ترجمه
  • 700
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ه..
  در 20 روز