پروژه طراحی ارم و لوگو برای وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

درخواست طراحی لوگو برای یک وب سایت با موضوع و محوریت فناوری و تکنولوزی دارم.

 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 23346 میانگین امتیاز
  • 7240
   طراحی گرافیک
  • 23194
   طراحی آیکون
  • 11814
   طراحی لوگو
  • 51139
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 2436 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
  • 3570
   طراحی آیکون
  • 3650
   تصویرسازی
  • 600
   طراحی لوگو
  • 4360
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 1514 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
  • 1910
   طراحی آیکون
  • 1910
   تصویرسازی
  • 1590
   طراحی لوگو
  • 2160
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 631 میانگین امتیاز
  • 1014
   طراحی گرافیک
  • 252
   طراحی آیکون
  • 832
   تصویرسازی
  • 60
   طراحی لوگو
  • 997
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز