پروژه طراحی ارم و لوگو برای وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

درخواست طراحی لوگو برای یک وب سایت با موضوع و محوریت فناوری و تکنولوزی دارم.

 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 31821 میانگین امتیاز
  • 13840
   طراحی گرافیک
  • 30294
   طراحی آیکون
  • 11814
   طراحی لوگو
  • 71339
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 1587 میانگین امتیاز
  • 1550
   طراحی گرافیک
  • 1100
   طراحی آیکون
  • 1000
   تصویرسازی
  • 350
   طراحی لوگو
  • 3938
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 3576 میانگین امتیاز
  • 200
   طراحی گرافیک
  • 5270
   طراحی آیکون
  • 4600
   تصویرسازی
  • 1750
   طراحی لوگو
  • 6060
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 1514 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
  • 1910
   طراحی آیکون
  • 1910
   تصویرسازی
  • 1590
   طراحی لوگو
  • 2160
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز