پروژه راهنمایی در زمینه محاسبه حق بیمه پرسنل شامل چه جزئیاتی است:

با سلام...

جهت اجرای پروژه ی نرم افزاری نیاز به :

1- فرمول محاسبه 7%محاسبه  سهم بیمه شده

2- فرمول محاسبه 20% سهم کارفرما

3- فرمول محاسبه 3% بیمه بیکاری

4- فرمول محاسبه جمع کل حق بیمه (مبلغ پرداختی کارفرما)

داریم. فرم ورودی نرم افزار دارای فیلدهای زیر می باشد :

1- نوع بیمه شدگان (آزاد یا ماده 80)

2- تعداد روز کارکرد

3- دستمزد روزانه

4- مزایای ماهانه

5- جمع دستمزد ماهیانه و مزایا (که پس از وارد کردن فیلدهای 2،3 و 4 ، این فیلد بصورت خودکار پر می شود)

 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز