پروژه کمک در حل مسئله تاپسیس شامل چه جزئیاتی است:

من برای حل مسئله تاپسیس به کمک احتیاج دارم دوستانی که تخصص کافی دارند پیام بدن لطفا

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2460 میانگین امتیاز
  • 2460
   نگارش دانشگاهی
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  در 4 روز