پروژه تغییرات در وبسایت (PHP, JQuery, AJAX, Java, CSS, ...) شامل چه جزئیاتی است:

تغییرات در وبسایت بر اساس فایل ضمیمه

http://file.ponisha.ir/Download/d3b36b4eab8a5c4972dc1d29f0e14c70/website_changes.pdf

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1898 میانگین امتیاز
  • 998
   HTML
  • 2348
   PHP
  • 2348
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز