پروژه ترجمه فوری و تخصصی یک صفحه متن اداری از فارسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

یک صفحه متن با موضوع اداری و رسمی از فارسی به انگلیسی می باشد.

کیفیت ترجمه برای من بسیار با اهمیت می باشد

ضمنا حداکثر زمان برای انجام پروژه تا بعد از ظهر شنیه می باشد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 318 میانگین امتیاز
  • 318
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  • 0
   تخصص ترجمه در ا..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در ب..
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  • 0
   تخصص ترجمه در ا..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در ب..
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  • 0
   تخصص ترجمه در ا..
  در 2 روز