پروژه پشتیبانی سایت وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

یک سایت وردپرس داریم. برای رفع مشکلات سایت و back up و update به یک نفر احتیاج داریم.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6900 میانگین امتیاز
  • 6900
   وردپرس
  در 10 روز
 • 25904 میانگین امتیاز
  • 25904
   وردپرس
  در 3 روز
 • 22548 میانگین امتیاز
  • 22548
   وردپرس
  در 7 روز
 • 18295 میانگین امتیاز
  • 18295
   وردپرس
  در 1 روز