پروژه پشتیبانی سایت وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

یک سایت وردپرس داریم. برای رفع مشکلات سایت و back up و update به یک نفر احتیاج داریم.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 6900 میانگین امتیاز
    • 6900
      وردپرس
    در 10 روز
  • 18104 میانگین امتیاز
    • 18104
      وردپرس
    در 3 روز
  • 22548 میانگین امتیاز
    • 22548
      وردپرس
    در 7 روز
  • 17095 میانگین امتیاز
    • 17095
      وردپرس
    در 1 روز