پروژه پشتیبانی سایت وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

یک سایت وردپرس داریم. برای رفع مشکلات سایت و back up و update به یک نفر احتیاج داریم.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4900 میانگین امتیاز
  • 4900
   وردپرس
  در 10 روز
 • 22548 میانگین امتیاز
  • 22548
   وردپرس
  در 7 روز
 • 16695 میانگین امتیاز
  • 16695
   وردپرس
  در 1 روز
 • 14304 میانگین امتیاز
  • 14304
   وردپرس
  در 3 روز