پروژه پشتیبانی سایت وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

یک سایت وردپرس داریم. برای رفع مشکلات سایت و back up و update به یک نفر احتیاج داریم.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   وردپرس
  در 10 روز
 • 14848 میانگین امتیاز
  • 14848
   وردپرس
  در 7 روز
 • 11905 میانگین امتیاز
  • 11905
   وردپرس
  در 1 روز
 • 10484 میانگین امتیاز
  • 10484
   وردپرس
  در 3 روز