پشتیبانی و راه اندازی سایت

پروژه باز
ایجاد شده توسط
پشتیبانی و راه اندازی سایت

پروژه پشتیبانی و راه اندازی سایت شامل چه جزئیاتی است:

سایت nidac.ir خریداری شده

و برای طراحی بنر و راه اندازی اولیه سایت درخواست همکاری دارم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8507 میانگین امتیاز
  • 5300
   طراحی بنر
  • 11715
   پشتیبانی فنی
  در 10 روز
 • 21582 میانگین امتیاز
  • 21582
   طراحی بنر
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پشتیبانی فنی
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پشتیبانی فنی
  در 3 روز