پروژه ترجمه روان و بدون غلط و ویراستاری شده 16 داستان کودکانه شامل چه جزئیاتی است:

تعداد 16 داستان
هر داستان بین 800 تا 1200 کلمه است
زبان معیار باشد.روان و ساده و مناسب کودکان
اگر در متن شکسته نویسی بود فقط در مکالمه باشد. و تا جای ممکن نباشد.

هر داستان یک فایل ورد جدا داشته باشد.
داخل هر فایل ورد یا شماره تصویر درج شود و متن ترجمه درج شود یا هم تصویر همان صفحه داخل فایل ورد باشد و زیرش متن ترجمه مربوط به ان صفحه درج شود.

 متن روان و بدون غلط املایی و ویرایش شده باشد.


 دوستانی که تجربه و مهارت در متن های کودکان دارند ترجمه این تکه متن را برای نمونه زحمت بکشند. 

 

Ariel couldn’t believe her eyes and ears. Onstage, a band was playing a

lively calypso song. Then the star of the show appeared. It was Sebastian!

“You never saw this!” the crab told Ariel as he hurried away. He knew

music was forbidden, and he was worried that Ariel would tell her father

about the club.

“No, wait, I won’t tell!” cried Ariel. But everyone swam off and hid.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17242 میانگین امتیاز
  • 17360
   ترجمه
  • 17124
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 176 میانگین امتیاز
  • 46
   ترجمه
  • 306
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 132 میانگین امتیاز
  • 112
   ترجمه
  • 152
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 12 میانگین امتیاز
  • 12
   ترجمه
  • 12
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز